Bảo mật


 

Phần cứng

Phần cứng đề cập đến các máy chủ và thiết bị được sử dụng để lưu trữ và xử lý dữ liệu. Bằng cách sử dụng các máy chủ bare-metal, chúng tôi có thể đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được lưu trữ trên phần cứng chuyên dụng không được chia sẻ với các doanh nghiệp khác. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ vi phạm dữ liệu và các vấn đề bảo mật khác.

Phần mềm

Phần mềm rất quan trọng đối với bảo mật kỹ thuật số. Chúng tôi lên ý tưởng và phát triển các giải pháp bảo mật một cách nội bộ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ví dụ. giới hạng quyền truy cập đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng của chúng tôi. Điều này có nghĩa là giới hạn quyền truy cập của người dùng dựa trên vai trò của họ để giảm nguy cơ truy cập trái phép và cho phép ẩn danh theo yêu cầu.

 

Tính hợp pháp

Tính hợp pháp là một khía cạnh quan trọng khác. Nếu bạn đã nghe nói về Cloud Act, thì chúng tôi là một công ty tư nhân có trụ sở tại Pháp, vì vậy dữ liệu của bạn cũng được bảo vệ hợp pháp trước mọi yêu cầu truy cập dữ liệu của bạn từ bên ngoài lãnh thổ. Chúng tôi cũng có thể chọn các đối tác và nhà cung cấp trong hệ sinh thái của mình để phù hợp với tiêu chuẩn này. Và hơn nữa, với tư cách là một công ty có trụ sở tại EU, MEDIAWEN International tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), đặt ra các quy tắc bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu nghiêm ngặt.