Chính sách bảo mật

CHÚNG TÔI TÔN TRỌNG QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA QUÝ VỊ

Tại Mediawen, chúng tôi ưu tiên áp dụng các biện pháp để đảm bảo nền tảng an toàn cho khách hàng. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin người dùng nếu:

  • Tạo tài khoản trên nền tảng của chúng tôi
  • Đăng ký theo dõi tin tức của chúng tôi
  • Liên hệ chúng tôi

THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP

Tính minh bạch rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng trang web của chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu người dùng nào trong khi truy cập trang web. Chúng tôi chỉ biết các trang đã truy cập và thời gian truy cập. Tuy nhiên, ẩn danh của khách truy cập là ưu tiên của chúng tôi. Để đăng ký theo dõi bản tin của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu người dùng cung cấp:

  • Địa chỉ email
  • Tên và thông tin liên hệ Người dùng có thể chọn không theo dõi bất cứ lúc nào nếu họ muốn.

COOKIES

Tính ẩn danh của bạn được duy trì nếu bạn không đăng ký trên nền tảng của chúng tôi hoặc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi theo chính sách không theo dõi và không có chính sách thu thập cookie của chúng tôi. Mediawen không yêu cầu hoặc lưu trữ cookie. Tuy nhiên, trên các nền tảng công việc của chúng tôi như MEDIAWEN·HUB, khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ nhận dạng bạn thông qua một cookie được mã hóa. Nếu bạn xóa cookie, bạn sẽ cần đăng nhập lại để truy cập các dịch vụ của chúng tôi.

BẢO MẬT

Mediawen International sẽ không bán hoặc tiết lộ thông tin nhận dạng của khách truy cập cho bên thứ ba mà không được phép và sẽ giới hạn việc tiết lộ thông tin trong các trường hợp sau:

  • Đáp lại trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý khác một cách thiện chí
  • Để duy trì, cập nhật hoặc triển khai các biện pháp bảo mật dữ liệu, thiết bị và hoạt động kỹ thuật của Mediawen International
  • Để xác định, liên hệ hoặc thực hiện hành động pháp lý chống lại các thực thể đe dọa quyền của Mediawen International Chúng tôi cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập và sẽ không bao giờ cố ý cho phép bên thứ ba truy cập thông tin này. Với công nghệ tiên tiến và các khoản đầu tư đáng kể vào công nghệ máy chủ, cơ sở dữ liệu, sao lưu và tường lửa, chúng tôi nhắm đến mục tiêu an toàn cho thông tin cho người dùng.
TÙY CHỌN KHÔNG THAM GIA

Mediawen International cung cấp tùy chọn từ chối nhận tất cả email và sẽ theo dõi việc xóa thông tin được yêu cầu khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, có thể bao gồm tên, chức danh, công ty, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email hoặc thông tin người dùng khác.

XEM XÉT, CHỈNH SỬA, CHẤM DỨT THÔNG TIN KHÁCH

Bạn có thể chọn bất cứ lúc nào để xem xét, sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ thông tin nào được lưu trữ bởi Mediawen International bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu liên hệ của chúng tôi.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Mediawen International có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào. Bạn sẽ được thông báo qua email nếu trường hợp này. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra trang này định kỳ để theo dõi các thay đổi. Tuyên bố này và các chính sách được mô tả không bao gồm hoặc tạo ra bất kỳ quyền hợp pháp nào thay mặt cho bất kỳ bên nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi hoặc tin rằng quyền riêng tư của bạn đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu liên hệ của chúng tôi.