GIỚI THIỆU

Được thành lập vào cuối năm 2014, công ty phần mềm bản địa hóa video của chúng tôi đã phát triển từ một công ty start-up thành một công ty hoàn toàn độc lập. Việc chúng tôi tập trung vào bảo mật, khả năng truy cập và khả năng thích ứng đã thúc đẩy sự phát triển và củng cố danh tiếng của chúng tôi với tư cách là một đối tác đáng tin cậy trong ngành. Có trụ sở tại Pháp, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ ở mức cao nhất để đáp ứng nhu cầu riêng của từng khách hàng.

Lịch sử

 

 • 2014
 • Thành lập công ty
 • 2016
 • Tích hợp AI vào nền tảng: nhận dạng giọng nói, dịch tự động, chuyển văn bản thành giọng nói
 • 2017
 • French Tech Tour India, giải thưởng của ban giám khảo
 • Giải thưởng West Web
 • 2018
 • Giải thưởng Hậu kỳ SATIS
 • 2019
 • Công cụ mã hóa trực tuyến
 • 2020
 • Mở Thành viên Open Trusted Cloud
 • 2022
 • OVHcloud marketplace

Khách hàng của chúng tôi

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, bất kể bạn làm việc trong lĩnh vực nào hay quy mô của công ty, bạn chắc chắn có nhu cầu nộ địa hóa video và âm thanh.

Các trương hợp ứng dụng